Bếp gas kết hợp điện từ Giovani G-323 GET

8.100.000