Bếp gas âm kết hợp điện Teka CGW Lux 78 2G 1P AI AL CI

13.000.000